Prihlásiť

História hradu Dobrá Voda

Dobrá Voda je zrúcanina gotického hradu ležiaca v strednej časti pohoria Malé Karpaty nad obcou Dobrá Voda v okrese Trnava v Trnavskom kraji. Leží vo výške 320 m n.m. a zaberá plochu 8467 m². Je súčasťou územia prírodnej rezervácie Slopy.

V roku 1262 daroval uhorský kráľ Belo IV dediny Osuské, Hradište pod Vrátnom a zaniknutý Ropov nachádzajúce sa na západnej strane Malých Karpát hlohoveckému panstvu. Na ochranu horského priesmyku vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1294 a 1316. Jeho zakladateľom bol prívrženec Matúša Čáka magister Aba Veľký. Najstaršou časťou hradu bola štvorhranná veža, ku ktorej bol neskôr pristavaný pozdĺžny palác ukončený druhou menšou vežou. Pôvodne hrad niesol meno Dobrý kameň (maď. Jókő). Neskôr prevzal názov po dedine v podhradí pomenovanej po výdatnom prameni vody.

Roku 1316 hrad obliehal, získal a do roku 1320 vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. Potom bol až do konca 14.storočia kráľovským majetkom, keď ho kráľ Žigmund daroval Ctiborovi z Ctiboríc. Počas trvania jeho vlastníctva bol hrad rozšírený o nové opevnenie na JV zakončené kaplnkou s obdĺžnikovou vstupnou budovou. Rodu Ctiborovcov patril hrad až do roku 1434, keď rod vymrel v mužskej línii Ctiborom II. Dva roky neskôr ho Žigmund daroval inému svojmu obľúbencovi Michalovi Orságovi. Orságovci zlepšili ochranu predhradia postavením delovej bašty a postavením barbakanu. Tento rod pravdepodobne pristavil počas tureckého nebezpečenstva dolný hrad s troma baštami a hospodárskymi budovami. V roku 1567 zomrel Krištof Orság, posledný mužský potomok rodu a hrad sa opäť dostal do majetku koruny. Panstvo bolo predané v roku 1583 chorvátskemu bánovi Krištofovi Ungnádovi zo Sonnecku. Prostredníctvom jeho dcéry Anny Márie sa hrad dostal do rúk významného rodu Erdődyovcov. Za ich obdobia hrad začal chátrať. V roku 1762 celý objekt vyhorel a odvtedy chátra.

Z hradu sa do súčastnosti zachovali zbytky obidvoch veží, obvodové múry i delová bašta. Z troch bášt dolného hradu dve ešte existujú a zachovali sa základy hospodárskych budov v blízkosti vstupnej brány. Celý objekt by však potreboval konzerváciu.