Prihlásiť

Prístup k hradu Dobrá Voda

Hrad sa nachádza v malebnej krasovej oblasti v prírodnej rezervácii Slopy v prevažne borovicovom poraste alebo listanatom poraste nad Dobrovodskou kotlinou.

Prístup z Dobrej Vody

Z autobusovej zastávky pri kostole (konečná autobusu) po červenej značke popri fare cez cintorín stále do kopca, ďalej popri židovskom cintoríne ku odbočke na hrad (tabuľa Rezervácia Slopy).
Celá trasa od autobusovej zastávky trvá asi pól hodinu.

Prístup z Hradišťa pod Vrátnom

Zo železničnej zastávky po modrej značke bezvodou dolinou do kopca na rázcestie s čevenou značkou. Odtiaľ Po červenej cez vrch Slopy asi 30 minút k odbočke k hradu (v borovicovom lese).

Prístup z Brezovej pod Bradlom

Od stanice po červenej značke dolinou na juh. Po asi 20 minútach značka vystúpi na hrebeň a pokračuje až k hradu. Možné je pokračovať aj po asfaltovej ceste dolinou do Dobrej Vody.