Prihlásiť

Odborné práce na hrade Dobrá Voda

Architektonicko-historický výskum

V roku 2008 realizoval prvú a druhú etapu odborného výskumu horného hradu a východného predhradia Mgr. Michal Šimkovic, odborník na hradnú architektúru.

Taktiež sme spracovali pamiatkový zámer obnovy na základe konzultácií so statikom Ing. Vladimírom Kohútom a krajským pamiatkovým úradom Trnava.

15_komisia_august2008.jpg Kontrolná komisia 5. august 2008. Zľava statik Ing. Kohút, casteológ Mgr. Šimkovic, archeológ Mgr. Jaššo, archeologička (vedúca výskumu) Mgr. Kvetánová, vrchný metodik pre obnovu hradov Ing. Staník, zástupca KPÚ Trnava Čáni.

Archeologický výskum v roku 2008

Opätovné sfunkčnenie odtokového žľabu na južnej stene západného predhradia.

15_C17_sonda_Filip_a_dievcata.jpg 15_zaverecna_komisia_obr2.jpg

Geodetické zameranie hradu

V roku 2007 firma Geo-kod Bratislava s.r.o. realizovala základné pôdorysné zameranie hradu. V roku 2008 realizovala podrobné zameranie horného hradu a východného predhradia (prvá a druhá etapa pre potreby architektonicko-historického výskumu).